04.22.12.81.18
Địa chỉ : Số 18 - Ngõ 386 - Đường Cầu Giấy - Cầu Giấy - Hà Nội
Yahoo :    Skype ID :
Ngày đăng : 02-10-2012
Dung lượng: 746 KB
Download: 0
Lượt xem: 0

Thông tư 151/2012/TT-BTC về bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới

Thông tư 151/2012/TT-BTC ngày 12 tháng 09 năm 2012 sửa đổi, bổ sung thông tư số 126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính quy định quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và Thông tư 103/2009/TT-BTC ngày 25/5/2009 của Bộ tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán quỹ bảo hiểm xe cơ giới. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2012.


Website đang trong quá trình thử nghiệm.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ
Địa chỉ: Số 18 - Ngõ 386 - Đường Cầu Giấy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 04. 66739934  -  04. 63290427  -  Fax: 04. 63279578 - Hotline: 0916532353 - Email: ketoanthue@gmail.com